εικονόγριφος, βρείτε την φράση

1


η ηχηρή απουσία, της άφωνης Δούρου

0
γράφει ο Νίκος Β. 

Οἱ τελευταῖοι μῆνες τοῦ 2017 ἄφησαν στήν Ἀττική δυσεπούλωτες πληγές μετά την φωτιά καί την πλημμύρα ποῦ ἔπληξε τόν Κάλαμο καί την Μάνδρα ἀντίστοιχα. Στίς 21 Φεβρουαρίου οἱ ἐθελοντικές ὁμάδες πού δροῦν στήν Ἀττική κλήθηκαν στό ὑπουργεῖο μεταφορῶν γιά νά βραβευθοῦν ἀπό τήν περιφέρεια (νομαρχία) Ἀττικῆς. Τέτοιες χειρονομίες συγκινοῦν καί τονώνουν τό ἐθελοντικό ἰδεῶδες, ἀφοῦ οἱ ἐθελοντές δέν ἀμείβονται ὑλικῶς παρά μόνον ἠθικῶς. Δυσάρεστη ἐντύπωση προξένησε ὄμως ἡ ἀπουσία τῆς ἐκλεγμένης περιφερειάρχιδας κα Δούρου ἀπό τήν ἀπονομή τῆς εὐφήμου αὐτῆς μνεῖας. Ἀν καί εἶχε προαναγγείλει τήν τιμητική παρουσία της στήν βράβευση τῶν ἐθελοντῶν στό ἀμφιθέατρο τοῦ ὑπουργεῖου μεταφορῶν, ἡ ἐκπρόσωπος τῆς πολιτικῆς προστασίας πού προσφώνησε τήν ἐκδήλωση μᾶς ἀνακοίνωσε πῶς ἡ κα Δούρου δέν θα παρευρεθεῖ ἐξ' αἰτίας "ἐκτάκτων ὑποχρεώσεων" δίχως νά μᾶς διευκρινήσει τόν λόγο. Μάλιστα πρόσθεσε πώς ἐνδέχεται νά φθάσει καθυστερημένα ἔως τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης. Δυστυχῶς δέν παρέμεινα ἔως τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης γιά νά διαπιστώσω ἐάν ἡ κα Δούρου κατάφερε νά ξεπεράσει τά "ἔκτακτα ἐμπόδια" πού τήν ἔκαναν νά μᾶς στερήσει τήν τιμητική παρουσία της. 


Θέλω νά πιστεύω πώς κατάφερε τελικά νά ἔρθει ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή γιά νά βραβεύσει προσωπικῶς ἔστω τήν τελευταῖα ἐθελοντική ὁμάδα στήν ἀλφαβητική σειρά ἀπονομῆς. Δέν θέλω νά πιστέψω πώς κάποιος πολιτικός σύμβουλός της, τῆς σύστησε τήν τελευταῖα στιγμή νά ἀπέχει ἀπό τήν τελετή αὐτή. Γιά νά προφυλαχθεῖ ἔτσι ἀπό τήν εὔλογη κριτική πού ἐνδεχομένως τῆς ἀσκοῦσε κάποιος φορέας τοῦ ἐθελοντισμοῦ γιά τό ἀνερπακέστατο ἔργο ποῦ ἐπετέλεσε τά 4 σχεδόν χρόνια τῆς περιφερειακῆς ἀρχῆς. Κυρίως ὄμως γιά τήν ὑποκριτική στάση της καί τήν ἀποποίηση εὐθυνῶν γιά τήν βιβλική καταστροφή στήν Μάνδρα καί Νέα Πέραμο ποῦ στοίχισε πρωτίστως ἀνθρώπινες ζωές καί κατέστρεψε πολλές ἄλλες. Αὐτή τήν νέα ἀποφράδα ἠμέρα τοῦ ἔθνους τήν 17 Νοεμβρίου 2017.  Ἤρθατε τελικῶς κα Δούρου στήν τελετή βράβευση τῶν ἐθελοντῶν πολιτικῆς προστασίας; Ἐάν ὄχι, ἴσως καταφέρετε νά ἔρθετε τοῦ χρόνου ἀφοῦ πρῶτα ἐπισκευασθεῖ ὁ δρόμος Θηβῶν - Ἐλευσίνος πού ἀκόμη σήμερα παραμένει καταποντισμένος δίπλα στό ἀβυσσαλέο ρέμα πού δημιούργησε ἠ θεομηνία τοῦ Νοεμβρίου! Ἀσφαλῶς θά ντρέπεστε νά ἐξηγήσετε τούς λόγους γιά τούς ὁποῖους ὑποχρεώνονται τά φορτηγά καί τά αὐτοκίνητα νά ἐπιλέγουν τόν αὐτοκινητόδρομο τῆς Νέας Ὀδοῦ καί να πληρώνουν 3 ἐπιπλέον διόδια γιά νά φθάσουν στήν Ἐλευσίνα! Εἰς τό ἐπανιδεῖν λοιπόν κα Δούρου, τοῦ χρόνου θά βρίσκονται ἐκεῖ οἱ ἐθελοντικές ὁμάδες καί θα σᾶς περιμένουν. Βλέπετε οἱ πολιτικοί ἔρχονται καί παρέρχονται, οἱ ἐθελοντές μένουν!

ο εκπαιδευτικός κατήφορος της μεταπολίτευσης

1
Ποιός νά τό ἔλεγε πῶς ἡ ἑλληνική παιδεία τῆς μεταπολίτευσης μετά :

τήν κατάργηση τῆς καθαρεύουσας, ἐπί ΝΔ, 

τήν κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ, ἐπί παλαιο-ΠΑΣΟΚ, 

τήν κατάργηση τοῦ ἐθνικοῦ προσδιορισμοῦ της, ἐπί νεο-ΠΑΣΟΚ, 

τήν κατάργηση τῆς ἀριστεῖας καί τήν ἐπιμόλυνση τῶν θρησκευτικῶν μέ ξένες αἰρέσεις καί θρησκεῖες, ἐπί ΣΥΡΙΖΑ...