οι πρακτικές εξισλαμισμού της ευρωχούντας

0
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, Γάλλοι ἀκτιβιστές ἀπό τήν ὀμάδα Generation Identitaire κατέλαβαν εἰρηνικά τό ὑπό κατασκευή τζαμί τῆς πόλης Poitiers. Τό τζαμί αὐτό σχεδιασμένο μέ ἀνατολική ἀρχιτεκτονική καί χαρακτηριστικό μιναρέ, προδήλως ἀποτελεῖ καθαρή προσβολή σέ μία περιοχή στήν ὁποῖα τά στρατεύματα τοῦ Charles Martel ἀπώθησαν το 732 μΧ μία ἀραβική εισβολή, μία κομβική ἱστορική στιγμή γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη πού ἔτσι γλίτωσε ἀπό μουσουλμανική κατάκτηση! Σημειῶστε ἐπίσης πῶς ἡ πόλη Poitiers εἶναι πλούσια καί σέ ἀρχαιολογικά μνημεῖα τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου ἀλλά καί πρωτοχριστιανικά εὐρήματα, δηλαδή τό μέρος ἀνέγερσης ἰσλαμικοῦ τζαμιοῦ ἐπελέχθηκε μέ ἰσχυρό ἀρνητικό συμβολισμό, ὅπως έγινε καί στό ἰσλαμιμό τέμενος στήν Ἱερά Ὀδό στήν Ἀθήνα. Σημειώστε ἐπίσης πῶς οἱ ἔποικοι μουσουλμάνοι ἐκπρόσωποι τοῦ τζαμιοῦ ἀνήκουν στό γαλλικό παρακλάδι της Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος, μιᾶς ἱσχυρῆς καί ἐπικίνδυνης ἰσλαμικῆς ὀργανωσης, ἀπαγορευμενη σε πολλες χῶρες στον κόσμο. Ὁ σκοπός τῆς δράσης τῆς ὁμάδας Generation Identitaire, ἡ ὁποῖα ἐπέλεξε τό λακωνικό Λάμδα ὠς σύμβολό της, ἦταν νά καταδείξει τήν ἀντίθεση τῶν Γάλλων Χριστιανῶν ἰθαγενῶν ἐναντίον τοῦ αὐξανόμενου ἀριθμοῦ τζαμιῶν στήν Γαλλία καθώς καί τόν κίνδυνο τοῦ φαινομένου τοῦ καλπάζοντος ἰσλαμισμοῦ ποῦ συμβολίζουν αὐτά. Δυστυχῶς ἡ κατάληξη τῆς εἰρηνικῆς αὐτῆς τους ἀντίδρασης ἀπεδειξε τον ἰσχυρισμό τῶν Γάλλων ἀκτιβιστῶν ἐπιβεβαιώνοντας τήν διαίσθησή τους...Κατά τήν διάρκεια τῆς κατάληψης τοῦ ὑπό κατασκευή τζαμιοῦ, οἱ ἀκτιβιστές της Generation Identitaire ζήτησαν ἀπό τίς ἀρχές τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά μέ τήν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολή μουσουλμάνων στήν πόλη τους καί τήν συνακόλουθη κατασκευή τζαμιῶν μέ τό πρόσχημα τῆς ἀριθμητικῆς τους αὔξησης. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν πῶς καταδικάστηκαν σέ χρηματικό πρόστιμο 40.000 € μέ τήν δικαιολογία τῶν φθορῶν σέ ξένη περιουσία. Στερήθηκαν ἐπίσης τά πολιτικά καί τα οἰκογενειακά τους δικαιώματα ἐπί 5 χρόνια, ἐνῶ κάποιοι ἀπό αὐτούς εἶναι γονεῖς. Οἱ ποινές αὐτές ἐξαντλοῦν τήν αὐστηρότητα τοῦ γαλλικοῦ νόμου σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Ἐπιπλέον οἱ κατηγορούμενοι Γάλλοι ἀκτιβιστές τῆς Generation Identitaire ἀντιμετωπίζουν ὑψηλά ἔξοδα γιά τήν κάλυψη τῶν νομικῆς τους ὑπεράσπισης. Εἶναι ὅμως ἀποφασισμένοι νά μήν ὑποστείλουν τόν ἀγώνα τους καί γιά τόν λόγο αὐτό προέβησαν σέ πανευρωπαϊκή ἔκληση ἀλληλεγγύης.

Ὁποιαδήποτε ὁμοιότητα μέ πρόσωπα (Ἕλληνες συναγωνιστές τῆς Στέγης Ἀστέγων - μάγκες τῆς Ἱεράς Ὁδοῦ 114) και (βίαιες ἐξισλαμιστικές) καταστάσεις (τῆς Ἀθηναϊκῆς πραγματικότητας τοῦ 2017) ΔΕΝ είναι συμπτωματική. Ἡ σιωνιστική εὐρωχούντα δείχνει μέ τόν ἴδιο τρόπο τά δόντια της, στήν ἀριστεροδεξιά Γαλλία καί Ἑλλάδα!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ελεύθερα στα ελληνικά παρακαλώ.
Όταν η γλώσσα μας απαγορευτεί ή γίνει δευτερεύουσα ελέω τρόϊκας, το συζητάμε πάλι...